Archives พฤศจิกายน 2015

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

ปชส._Page_1    ปชส._Page_2    ปชส._Page_3

ปชส._Page_4    ปชส._Page_5

 

 

       เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ขึ้น ในวันที่ 2 ธนวาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

          ดังนั้นทางคณะนิติศาสตร์จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในคณะนิติศาสตร์ทุกท่านและนักศึกษาได้เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งในส่วนงานภาคเช้าและภาคค่ำ

 

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

คณบดีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

_MG_8540 _MG_8537 _MG_8546 _MG_8548 _MG_8559 _MG_8555 _MG_8563 _MG_8560 _MG_8564 _MG_8566 _MG_8568

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ นำโดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ อาจารย์สิรยา พั่ววงแพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารยสุชาติ แนวประเสริฐ อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสร์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯเมื่อปี 2548 เพื่อมาประดิษฐาน ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน ในงานบุญสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล 12295322_1523590777962792_1152737726445046942_n _MG_8443 _MG_8509 _MG_8506 _MG_8505 _MG_8490 _MG_8478 _MG_8473 _MG_8470 _MG_8468 _MG_8457 _MG_8450 _MG_8448 12234897_10206136463507494_8950881897664435941_n

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่านและเขียนตอบ

DSC_0207    DSC_0200

DSC_0188    DSC_0111

DSC_0172    DSC_0161

DSC_0130    DSC_0182

DSC_0193    DSC_0212

 

 

            วันที่ 22 พ.ย. 58 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 1 และ 2 คณะนิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่านและเขียนตอบ ในส่วนของรายวิชากฎหมาย (สำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1) โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวเปิดโครงการพร้อมท่านอาจารย์ถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียวให้เกียรติในการบรรยาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่านและการเขียนคำตอบเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาสาขานิติศาสตร์โดยการพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่านและการเขียนตอบปัญหาทางกฎหมายให้แก่นักศึกษา

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมบุญสมมาบูชาน้ำ พิธีแห่พระอุปคุต

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมบุญสมมาบูชาน้ำ พิธีแห่พระอุปคุต ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น _MG_8409 _MG_8412 _MG_8410 _MG_8399 _MG_8398 _MG_8397 _MG_8394 _MG_8390 _MG_8389 _MG_8386 _MG_8385 _MG_8384

คณบดีนิติฯมข.ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

 

   12243213_972099716202629_8723789966261136054_n    12274702_972099652869302_8777627630758692888_n

 12274624_972099699535964_3392026616261296049_n  12038823_972099729535961_6052744795295846373_o

12246879_972099642869303_2993661243478207256_n

 

       วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมขบวนพระอิสริยยศ แห่เชิญพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการพระราชทานเพลิงพระศพ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่ 2 วันที่ 20 พ.ย.2558  ณ ลานเอนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1

 

 

 

ภาพ : งานเลขาฯ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

 

 

LAW KKU STUDENT CARE

เตรียมความพร้อมเด็กปี-1_Page_01    เตรียมความพร้อมเด็กปี-1_Page_02    เตรียมความพร้อมเด็กปี-1_Page_03

 

ประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เนื่องด้วยในภาคต้น ปีการศึกษา 2558  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีการศึกษาในรายวิชากฎหมาย  3 รายวิชา ได้แก่

(1) วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายและภาษากฎหมายไทย

(2) หลักกฎหมายเอกชน และ

(3) หลักกฎหมายมหาชน

            ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านและการ เขียน เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้และการสอบประจำภาคให้แก่นักศึกษา ดังนั้น เมื่อนักศึกษาได้เข้าสู่การศึกษาระดับสูงขึ้นและเฉพาะทาง จึงอาจมีผลทำให้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาวิชาเฉพาะทาง (กฎหมาย) มีไม่เพียงพอหรือขาดความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาเฉพาะทาง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาสาขานิติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะฯจึงวางมาตรการส่งเสริมและทบทวนทักษะพื้นฐานดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโครงการเสริมหลักสูตรตามประกาศฉบับนี้ทางคณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่านและการเขียนคำตอบเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาสาขานิติศาสตร์โดยการพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่านและการเขียนตอบปัญหาทางกฎหมายและได้ตั้งทีมงานให้คำแนะนำและปรึกษาแก่น้องๆนักศึกษาภายใต้ชื่อ LAW KKU STUDENT CARE

           LAW KKU STUDENT CARE คือ งานแนะนำและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมทางทักษะที่จำเป็นในการเรียนกฎหมายให้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะการใช้ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน  และเขียนตอบกฎหมาย) ทักษะการจับแลวิเคราะห์ประเด็น การเตรียมความพร้อมในการสอบกฎหมาย ซึ่ง LAW KKU STUDENT CARE ยินดีรับข้อมูล คำถามข้อสงสัยและมุ่งให้การบริการต่อทุกความต้องการ โดยนักศึกษาสามารถสอบถามหรือนัดหมายโดยการส่งข้อความผ่านเว็ปเพจเฟสบุ๊ค LAW KKU STUDENT CARE ได้ครับ โดยระยะเวลาให้คำปรึกษา ได้แก่

            นัดหมายล่วงหน้า : เวลา 09.00 – 16.30 น. (จันทร์ – ศุกร์)

ONLINE : เวลา 09.00 – 20.00 น. (จันทร์ – อาทิตย์)

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 1 และ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

sec. 1 เวลา 13.00 – 15.30 น.

sec.2 เวลา 13.00 – 15.30 น.

sec.3 เวลา 16.15 – 17.15 น.

          ***บรรยายพิเศษโดยอาจารย์ถาวร เศษมะพล (ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว)

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กำหนดมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้ารับทุนจำนวนทั้งสิ้น 207 ทุน โดยประธานมูนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาด้วยตนเอง 

ในการนี้ นายดุลยวัต กล่ำภากรณ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้ารับมอบทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้นมูลค่าทุนการศึกษาปีละ 20,000 บาท ซึ่งเป็นเงินทุนให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา 

  

  

  

 

เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2558

ปชส.ทุนเชี่ยวชาญเฉพาะ_Page_1    ปชส.ทุนเชี่ยวชาญเฉพาะ_Page_2    ปชส.ทุนเชี่ยวชาญเฉพาะ_Page_3

 

 

ปชส.ทุนเชี่ยวชาญเฉพาะ_Page_4    ปชส.ทุนเชี่ยวชาญเฉพาะ_Page_5    ปชส.ทุนเชี่ยวชาญเฉพาะ_Page_6

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะหลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะ กลุ่มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในอนุลุ่มน้ำโขง ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของประกาศ  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่า หอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok – JCC) มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ชั้นปีที่ 1ทั้งระดับปริญญาโท สาขาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนทุนละ 50,000 บาทต่อปี จำนวน1 ทุน และระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) จำนวนทุนละ 40,000 บาทต่อปี จำนวน 4 ทุน (โดยแบ่งจ่ายปีการศึกษาละ 2 ครั้ง) โดยการสนับสนุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการประเมินคุณสมบัติและผลการศึกษาของผู้ที่รับทุน ซึ่งจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา คือ 3.00 ขึ้นไปสำหรับปริญญาโท และ 2.75 ขึ้นไปสำหรับปริญญาตรี ผู้ที่สนใจสามารถรายละเอียดทุนดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมา

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์