คณะนิติศาสตร์ ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ นำโดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ อาจารย์สิรยา พั่ววงแพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารยสุชาติ แนวประเสริฐ อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสร์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯเมื่อปี 2548 เพื่อมาประดิษฐาน ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน ในงานบุญสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล 12295322_1523590777962792_1152737726445046942_n _MG_8443 _MG_8509 _MG_8506 _MG_8505 _MG_8490 _MG_8478 _MG_8473 _MG_8470 _MG_8468 _MG_8457 _MG_8450 _MG_8448 12234897_10206136463507494_8950881897664435941_n