โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่านและเขียนตอบ

DSC_0207    DSC_0200

DSC_0188    DSC_0111

DSC_0172    DSC_0161

DSC_0130    DSC_0182

DSC_0193    DSC_0212

 

 

            วันที่ 22 พ.ย. 58 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 1 และ 2 คณะนิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่านและเขียนตอบ ในส่วนของรายวิชากฎหมาย (สำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1) โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวเปิดโครงการพร้อมท่านอาจารย์ถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียวให้เกียรติในการบรรยาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่านและการเขียนคำตอบเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาสาขานิติศาสตร์โดยการพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่านและการเขียนตอบปัญหาทางกฎหมายให้แก่นักศึกษา

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์