คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมบุญสมมาบูชาน้ำ พิธีแห่พระอุปคุต

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมบุญสมมาบูชาน้ำ พิธีแห่พระอุปคุต ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น _MG_8409 _MG_8412 _MG_8410 _MG_8399 _MG_8398 _MG_8397 _MG_8394 _MG_8390 _MG_8389 _MG_8386 _MG_8385 _MG_8384