คณบดีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

_MG_8540 _MG_8537 _MG_8546 _MG_8548 _MG_8559 _MG_8555 _MG_8563 _MG_8560 _MG_8564 _MG_8566 _MG_8568

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา