ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

ปชส._Page_1    ปชส._Page_2    ปชส._Page_3

ปชส._Page_4    ปชส._Page_5

 

 

       เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ขึ้น ในวันที่ 2 ธนวาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

          ดังนั้นทางคณะนิติศาสตร์จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในคณะนิติศาสตร์ทุกท่านและนักศึกษาได้เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งในส่วนงานภาคเช้าและภาคค่ำ

 

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์