Archives กุมภาพันธ์ 2016

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อจัดโครงการ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559เวลา 10.00 น.

นางสาวกัญญารัตน์ โคตรภูเขียว และนางสาวปริศนา คำชาย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าพบนายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอ อำเภอบ้านไผ่ เพื่อประสานงานและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาในรายวิชา 777434 กฎหมายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ท่านนายอำเภอได้ให้เกียรตินำคณะอาจารย์ลงพื้นที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ เพื่อประสานงานกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเก็บข้อมูลไปวางแผนในการจัดโครงการ 

   
    
    
    
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 13 คน ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพฤสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
หากไม่มาตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09 5653 4035

Picture1

โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวเสฏฐา เธียรพิรากุล อัยการประจำกองสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญ นางสาวนภนาง  เอกอัคร นิติกรชำนาญการสำนักงานกฎหมาย สำนักงานศาลยุติธรรม และนายวันฉัตร  ชุณหถนอม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เป็นคณะวิทยาการให้ความรู้

ใสการนี้ การจัดโครงการดังกล่าวในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษสำหรับประกอบวิชาชีพกฎหมาย และเทคนิคการสอบชิงทุนเพื่อศึกษาต่อระดับสูง”  และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. บรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่วิชาชีพกฎหมาย : พนักงานอัยการและนักกฎหมายภาครัฐ”

_MG_0562 _MG_0565 _MG_0567 _MG_0575 _MG_0577 _MG_0591

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ศึกษาดูงานศาลแขวงขอนแก่น และศาลจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดยนายอนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 อาจารย์ประจำวิชา 777 328 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวจำนวนกว่า 120 คน เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการ การปฏิบัติงาน และการดำเนินงานด้านงานยุติธรรม ณ ศาลแขวงขอนแก่น และศาสจังหวัดขอนแก่น ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางชนกพรรณ บุญสม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลขอนแก่น และ นายศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับและนำคณะนักศึกษาศึกษาดูงาน มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานด้านกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการได้เห็นลักษณะการทำงานของจริง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม มีโอกาสได้เห็นการดำเนินงาน ตลอดจนการซักถามข้อสงสัยจากผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการตั้งเป้าหมายเป็นนักยุติธรรมเพื่อรับใช้สังคมต่อไป

ภาพ/ข่าว อนุชิต
   
     
   
   
 
   
 
    
    
 
  

การสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันการค้าในส่วนภูมิภาค

26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน จัดสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค” ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ภายในงานมีการอภิปรายเรื่อง “บทบาทของกฎหมายการแข่งขัน : การส่งเสริมเศษฐกิจการค้า” โดย นายสัมติชัย สารถวัลย์แพศย์ อดีตรองอธิบดีกรมการค้าภายใน นางอร่ามศรี รุพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ดร.สุวิทย์ สืบสารคาม รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และดร.ปาริฉัตร บุตรวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ แนวทางการสร้างธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนา

IMG_1586 IMG_1587 IMG_1602 IMG_1623 IMG_1634 IMG_1642

การบรรยายพิเศษ “จริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษากฎหมายชั้นปีที่ 4 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “จริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านชวน หลีกภัย เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และเป็นผู้แทนคณะนิติศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับ ฯพณฯ ท่านชวน  หลีกภัย

หลังจากจบการบรรยายพิเศษ ฯพณฯ ท่านชวน หลีกภัย ได้กรุณามอบหนังสือ และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จำนวนหนึ่ง_MG_0323 _MG_0353 _MG_0368 _MG_0377 _MG_0391 _MG_0406 _MG_0414 _MG_0424 _MG_0458 _MG_0466 _MG_0476 _MG_0482 _MG_0485 _MG_0488 _MG_0541

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ บรรยายพิเศษรายวิชานิติปรัชญญา

IMG_0855 IMG_0863 IMG_0865 IMG_0873 IMG_0882 IMG_0887

20 กุมภาพันธ์ 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความเมตตาจาก พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ดร.อนิลมาน ธรรมสากิโย) เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในรายวิชานิติปรัชญา สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558