อาจารย์คณะนิติศาสตร์ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อจัดโครงการ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559เวลา 10.00 น.

นางสาวกัญญารัตน์ โคตรภูเขียว และนางสาวปริศนา คำชาย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าพบนายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอ อำเภอบ้านไผ่ เพื่อประสานงานและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาในรายวิชา 777434 กฎหมายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ท่านนายอำเภอได้ให้เกียรตินำคณะอาจารย์ลงพื้นที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ เพื่อประสานงานกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเก็บข้อมูลไปวางแผนในการจัดโครงการ