นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ศึกษาดูงานศาลแขวงขอนแก่น และศาลจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดยนายอนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 อาจารย์ประจำวิชา 777 328 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวจำนวนกว่า 120 คน เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการ การปฏิบัติงาน และการดำเนินงานด้านงานยุติธรรม ณ ศาลแขวงขอนแก่น และศาสจังหวัดขอนแก่น ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางชนกพรรณ บุญสม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลขอนแก่น และ นายศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับและนำคณะนักศึกษาศึกษาดูงาน มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานด้านกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการได้เห็นลักษณะการทำงานของจริง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม มีโอกาสได้เห็นการดำเนินงาน ตลอดจนการซักถามข้อสงสัยจากผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการตั้งเป้าหมายเป็นนักยุติธรรมเพื่อรับใช้สังคมต่อไป

ภาพ/ข่าว อนุชิต