พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ บรรยายพิเศษรายวิชานิติปรัชญญา

IMG_0855 IMG_0863 IMG_0865 IMG_0873 IMG_0882 IMG_0887

20 กุมภาพันธ์ 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความเมตตาจาก พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ดร.อนิลมาน ธรรมสากิโย) เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในรายวิชานิติปรัชญา สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558