รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 13 คน ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพฤสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
หากไม่มาตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09 5653 4035

Picture1