การบรรยายพิเศษ “จริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษากฎหมายชั้นปีที่ 4 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “จริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านชวน หลีกภัย เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และเป็นผู้แทนคณะนิติศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับ ฯพณฯ ท่านชวน  หลีกภัย

หลังจากจบการบรรยายพิเศษ ฯพณฯ ท่านชวน หลีกภัย ได้กรุณามอบหนังสือ และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จำนวนหนึ่ง_MG_0323 _MG_0353 _MG_0368 _MG_0377 _MG_0391 _MG_0406 _MG_0414 _MG_0424 _MG_0458 _MG_0466 _MG_0476 _MG_0482 _MG_0485 _MG_0488 _MG_0541