การสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันการค้าในส่วนภูมิภาค

26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน จัดสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในส่วนภูมิภาค” ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ภายในงานมีการอภิปรายเรื่อง “บทบาทของกฎหมายการแข่งขัน : การส่งเสริมเศษฐกิจการค้า” โดย นายสัมติชัย สารถวัลย์แพศย์ อดีตรองอธิบดีกรมการค้าภายใน นางอร่ามศรี รุพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ดร.สุวิทย์ สืบสารคาม รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และดร.ปาริฉัตร บุตรวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ แนวทางการสร้างธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนา

IMG_1586 IMG_1587 IMG_1602 IMG_1623 IMG_1634 IMG_1642