Archives กุมภาพันธ์ 2019

นิติศาสตร์ มข. คว้า 3 รางวัลคุณภาพ BEST PRACTICE AWARDS 2019

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 3 รางวัลคุณภาพ BEST PRACTICE AWARDS 2019 (1) สาขาการบริหารการศึกษา (2) สาขาบริการวิชาการแก่สังคม และ (3) สาขาการวิจัยและพัฒนา 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำคณะผู้บริหารเข้ารับรางวัล Best Practice Awards ประจำปี 2561 จากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี, เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Best Practice Awards 2019 ตามประเภทดังนี้

1. สาขาการบริหารการศึกษา
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล

2. สาขาบริการวิชาการแก่สังคม
ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. สาขาการวิจัยและพัฒนา
ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ถึงพร้อมทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพื้นฐานที่จำเป็นและมีความสำคัญสำหรับการนำไปปรับใช้กับกฎหมายอื่น ๆ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือค้นคว้าวิจัย หรือในการประกอบวิชาชีพ สามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ มีนิติทัศนะ คุณธรรมและจริยธรรม เพราะกฎหมายไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว โดยปราศจากบริบท หากแต่เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์ สภาพทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความคิดทางปรัชญา กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมดังกล่าว
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเช่นนี้มาโดยตลอด ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นมิติทางวิชาการและวิชาชีพที่มีการบูรณาการเข้ากับศาสตร์ด้านอื่นๆ ควบคู่กัน เพราะบัณฑิตทางกฎหมายไม่เพียงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในกฎหมายที่สำคัญและปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น แต่ยังจะต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อม ในทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความหนักแน่นมั่นคงในหลักการแห่งความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพแห่งกฎหมายด้วย

#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

FB_IMG_1550411702737 1550409428225 1550409421264 FB_IMG_1550333862053

FB_IMG_1550333826663 1550419799477 1550419183366 FB_IMG_1550419307182

เป้าหมายร่วมกัน​ คือ​ การพัฒนา​นักศึกษา

แผนยุทธศาสตร์​ความร่วมมือ​คณะนิติศาสตร์​ 3 สถาบัน​ ได้กำหนด​เป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนา​นักศึกษา​ และกรอบการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่​ 25-26​ มกราคม​ 2562​ ณ​ คณะนิติ​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​ ได้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างคณะ​นิติศาสตร์​ 3 สถาบัน​ (CMU​ KKU​ PSU)​ ภายใต้คอนเซ็ปต์​ “3 นิติศาสตร์​รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”

โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์​ ทั้งด้านการจัดการศึกษา​ ทิศทางการเรียนรู้ของนักศึกษากฎหมาย​ในศตวรรษ​ที่​ 21​ และแนวโน้มต่อการพัฒนานักศึกษา​เพื่อการเปลี่​ยนแปลง​ รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา​ร่วมกัน

ในการนี้​ ที่ประชุมยังมีการกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันไว้​​ สำหรับการพัฒนา​เป็นแผนปฏิบัติการ​ (Agenda)​ ประจำปี​ ดังต่อไปนี้
(1) การจัดประชุมวิชาการประจำปี​ “3 นิติศาสตร์​รวมพลังเพื่อแผ่นดิน​ มข.​ มช.​ มอ.”
ครั้งที่​ 1 ประจำปี​ 2562​
มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​
ครั้งที่​ 2 ประจำปี​ 2563
มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น
ครั้งที่​ 3 ประจำปี​ 2564
มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์
(2) การดำเนินกิจกรรม/โครงการ​ตามนโยบายแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา​ เช่น​ การเชิญอาจารย์​สอนข้ามสถาบันเพื่อสร้างบรรยากาศ​ทางวิชาการ​ การใช้สื่อดิจิทัล​ร่วมกัน​ เป็นต้น​
(3) การดำเนินกิจกรรม​/โครงการตามนโยบายการสร้างเครือข่ายระดับนักศึกษา​ เช่น​ การจัดตั้งสภานักศึกษา​นิติศาสตร์​ 3 สถาบัน​ การแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ทางประเพณี​และวัฒนธรรม​ท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การพัฒนางานวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกัน​ เช่น​ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา​ การเรียนข้ามสถาบัน​ การต่อยอดความรู้​ เป็นต้น

พวกเรา​ 3 นิติศาสตร์​เชื่อมั่นว่า​ จุดเริ่มต้นเล็ก​ ๆ​ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง​​ได้​ โดยเฉพาะการบ่มสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่อุทิศเพื่อสังคม

51088026_2154104744668781_9155898130699386880_o 50980869_2154104791335443_6613092880888102912_o 51251586_2154104894668766_1053083795810418688_o 49342999_2154105124668743_8823724080126492672_o 50863032_2154105461335376_6075549355534712832_o 50818500_2154105208002068_7346141990410518528_o 50938156_2154105048002084_2740052365909426176_o 51180726_2154105324668723_7579618989601456128_o 51287864_2154104958002093_1884747398853427200_o 51365793_2154105151335407_1750156103187955712_o