Archives มีนาคม 2016

คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าหารือ กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ยศ นาคะเกศ อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน และอาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ เข้าพบ ท่านบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการ

2554_1036028929809707_8508754551075065484_n 10511299_1036028949809705_3649428490548161588_n

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาม.ขอนแก่น โควต้ารอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์
มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ รอบที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2559
ทาง

>>> https://apply.kku.ac.th/kkupassed59_2.php

อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ บรรยายพิเศษปัจฉิมนิเทศฯ

วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศฯ โดยเป็นการฝึกทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ บรรยายในหัวข้อ “การวางตัวและรู้จักกาลเทศะในสังคม” ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1
ในการบรรยายครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม พร้อมทั้งมีการเรียนรู้คน เรียนรู้สังคม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อฝึกให้นักศึกษาเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และเก่งการดำเนินชีวิต โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น 2 วันคือ 15 มีนาคม และ 22 มีนาคม 2559 นี้

DSC_0025 DSC_0034 DSC_0048 DSC_0053 DSC_0063 DSC_0086 DSC_0096 DSC_0105 DSC_0108 DSC_0112 DSC_0114 DSC_0123

ประชาพิจารณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร 2559

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ethics@kku.ac.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 14 มีนาคม 2559

อ่านรายละเอียด >>> ข้อบังคับฉบับประชาพิจารณ์1_1

รศ.ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ บรรยายพิเศษ

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ บรรยายพิเศษในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน” ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1
โดยการบรรยายหัวข้อดังกล่าวจะมีการบรรยายในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 สำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองด้วย

DSC_0017 DSC_0002 DSC_0009 DSC_0020

การสัมภาษณ์นักเรียนโควต้า มข. รอบที่2

วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบโควต้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2
โดยโควต้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบที่ 2 ได้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากทั่วประเทศ ทั้งนี้มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่เลือกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 142 คน นักเรียนที่มาสัมภาษณ์ต่างเตรียมผลงานและความสามารถพิเศษเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรุ่นพี่นักศึกษา เจ้าหน้าที่มาคอยให้คำแนะนำกับน้องๆที่มาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย

_MG_0825 _MG_0835 _MG_0848 _MG_0858 DSC_0027 DSC_0123

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศึกษาดูงาน ในรายวิชา ๗๗๗ ๔๕๑ การบริหารงานยุติธรรม

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์นำคณะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ๗๗๗ ๔๕๑ การบริหารงานยุติธรรม จำนวน ๒๔ คน ศึกษาดูงาน นำโดย พ.ต.ท.พงษ์ธร   ธัญญสิริ อาจารย์ประจำวิชา และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ และเห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินงานทางด้านงานยุติธรรม หลังจากมีการพิพากษาถึงที่สุด หรือการควบคุมตัวผู้กระทำผิดเพื่อรอการดำเนินคดีในชั้นศาล โดยในเวลา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายกฤษณ์   วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติต้อนรับ และเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงาน และนายทรงสิทธิ์   ม่วงทอง และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำศึกษาดูงานในเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น

_MG_0618 _MG_0622 _MG_0647 _MG_0660 _MG_0670 _MG_0682 _MG_0684 _MG_0693 _MG_0698 _MG_0703

ต่อมาในเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. พ.ต.ท.พงษ์ธร   ธัญญสิริ อาจารย์ประจำวิชา นำคณะนักศึกษา ศึกษาดูงานต่อ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔ เพื่อได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ ขั้นตอน และการดำเนินการทางด้านกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นเยาวชน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายภาณุวัตร  ชื่นสวัสดิ์ นักวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพชำนาญการ และคณะให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรให้ความรู้ ตลอดจนนำคณะศึกษาดูงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของทางศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔

_MG_0729 _MG_0795 _MG_0779 _MG_0770 _MG_0768 _MG_0766 _MG_0764 _MG_0756 _MG_0753 _MG_0745 _MG_0801 _MG_0799 _MG_0711

ดร.ศิโรตน์ คล้ามไพบูลย์ บรรยายพิเศษ

วันที่ 8 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิโรตน์ คล้ามไพบูลย์ อาจารย์พิเศษด้านทฤษฎีสังคมศาสตร์และสิทธิมนุษยชนศึกษา ผู้ดำเนินรายการ Wake up Thailand ทาง Voice TV มาบรรยายพิเศษในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 ได้ให้ความรู้และแนวคิดการบูรณาการองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา เป็นต้น และการเน้นย้ำเรื่องการศึกษาด้านกฎหมายที่มิใช่เพียงแต่บทบัญญัติ แต่ต้องมีการทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ที่มาของกฎหมายที่ต้องอยู่ควบคู่กับความยุติธรรมด้วย
ทั้งนี้การบรรยายได้จัดขึ้นในวันที่ 8-9 มีนาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย 1 โดยแบ่งนักศึกษาตามกลุ่มเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

10496033_1030316307047636_3138429553418856405_o 11953297_1030316417047625_6941448221184456782_o 12792365_1030316310380969_5631888963543673842_o 12819184_1030316407047626_7447317886708826114_o 12829073_1030316313714302_3431470121339842452_o