Archives ตุลาคม 2017

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมปลูกดอกดาวเรือง ณ บริเวณลานห้องบรรยาย

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. 

กำหนดการกิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะนิติศาสตร์ สถาบัน​บัณฑิต​พัฒนบริหาร​ศาสตร์​ จัดทำบันทึก​​ความ​ร่วมมือ​ทางวิชาการ​เพื่อ​ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์​ในการปฏิรูปการบริหารการศึกษาด้านนิติศาสตร์​ของทั้งสองสถาบัน

เ​มื่อวัน​ที่​ 5 ตุลาคม​ 2560 ที่ผ่านมา มหา​วิทยาลัย​ขอนแก่น​ และ สถาบัน​บัณฑิต​พัฒนบริหาร​ศาสตร์​ จัดทำบันทึก​​ความ​ร่วมมือ​ทางวิชาการ​เพื่อ​ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์​ในการปฏิรูปการบริหารการศึกษาด้านนิติศาสตร์​ของทั้งสองสถาบัน โดยมุ่งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ​ (Key Success) ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์เรื่อง Globalization รวมถึง การสร้างพื้นที่การศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ให้แก่นักศึกษา​ เช่น​ การจัดการศึกษาปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Honors Program)  การจัดการศึกษา​แบบก้าวหน้าเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะนักศึกษาสมทบพิเศษแบบก้าวกระโดด (Fast Track) และการพัฒนางานวิชาการและวิจัยร่วมกัน​ เป็นต้น​

พิธีลงนามในครั้งนี้จัดขึ้น​ ณ​ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี​ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์​ สถาบัน​บัณฑิต​พัฒ​น​บริหาร​ศาสตร์​ กรุงเทพ​ฯ​ โดยมีรองศาสตราจารย์​กิตติชัย​ ไตรรัตนศิริชัย​ อธิการบดีมหา​วิทยาลัย​ขอนแก่น​ และรองศาสตราจารย์​ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ​ สถาบัน​บัณฑิต​พัฒ​น​บริหาร​ศาสตร์​ รักษาราชการ​แทน​อธิการ​บดี​ ให้เกียรติเป็นประธานและลงนามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​ทางวิชาการ

22195965_716178061925753_996103842282405888_n 22221554_716178018592424_1993261744324600517_n 22279398_716177985259094_3084223299636149164_n 22279684_716178201925739_4332450965227517029_n 22281598_716178081925751_633700507008660249_n 22281660_716178161925743_1044813520997872911_n 22308753_716178111925748_7192108260597191137_n

ประชุมเครือข่ายวิชาการกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย​

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมเครือข่ายวิชาการกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย​ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานต่าง​ ๆ​ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสองหน่วยงานณ​ ห้องประชุมศาสตราจารย์​สัญญา​ ธรรม​ศักดิ์​ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)​ กรุงเทพฯ​

เมื่อวันที่​ 5 ตุลาคม​ 2560 ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชุมเครือข่ายวิชาการกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย​ ณ​ ห้องประชุมศาสตราจารย์​สัญญา​ ธรรม​ศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ​ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานต่าง​ ๆ​ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสองหน่วยงาน​ อาทิ​ การสัมมนาวิชาการ​เรื่อง Law​ and Social Enterprise ในวันที่​ 30​ พฤศจิกายน​ 2560​ ณ​ จังหวัด​ขอนแก่น​ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรอบรม​ และชุดโครงงานวิจัย เรื่อง Business Ethic Code in The Asean Economic Community : Concerning for Investor on High standards of Ethics, Human Rights and Environmental Protection.

22281722_716167301926829_8043144737567601178_n22221641_716167325260160_8339707534405865755_n22195422_716167208593505_7810834827406289373_n

22195296_716167281926831_4850463416083739860_n22221596_716167185260174_6043802087976944951_n

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการ​ประจำ​คณะ​ ครั้งที่​ 6/2560​ เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 มุ่งสู่การสร้างอัตลักษณ์ในการเป็น”โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม” ณ​ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน​วัดบวรนิเวศ​ ถนนสามเสน​ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่​ 4 ตุลาคม​ 2560  คณะกรรมการ​ประจำ​คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการประชุมและ​ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งประกอบด้วย (1) แผนปฏิบัติการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 และ (2) แผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ พ.ศ.2559-2561 โดยปีงบประมาณ​ 2561​ นี้​ คณะกำหนดเป้าหมาย​ไว้​ 14​ ยุทธ์ศาสตร์​ ประกอบด้วย 38 โครงการ​ ภายใต้เสาหลักของยุทธศาสตร์คณะ ได้แก่

เสาหลักที่ 1 โรงเรียนสอนกฎหมาย (School of Law)

เสาหลักที่ 2 การบริหารเครือข่ายทางวิชาการ (Academic Partnerships)

เสาหลักที่ 3 การสร้างนิติทัศนะรับใช้สังคม (Social Engagement)

เสาหลักที่ 4 การสร้างชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม (Law and Civil Society)

มุ่งสู่การสร้างอัตลักษณ์ในการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคมตามวิสัยทัศน์ของคณะ (Vision) ที่ว่า “โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม” สำหรับแนวทางการบริหารงบประมาณ​ในปี​งบประมาณ​ 2561​ คณะได้วางแผนกลยุทธ์​ทางการเงินฯ​ เพื่อนำไปสู่การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของหลักความคล่องตัว หลักความมีประสิทธิภาพ หลักพึ่งพาตนเอง และหลักธรรมาภิบาล​ รวมถึงมอบนโยบายเรื่องการบริหารเงินกองทุน​ (เงินกันสำรอง)​ เพื่อรักษาวินัยทางการเงินขององค์กร​อย่างยั่งยืนต่อไป อนึ่ง​ พลเอกนิพนธ์​ สีตะบุตร​ ได้กรุณากล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์​พงศ์​จรัส​ รวย​ร่ำ​ กรรมการฯ​ผู้ทรงคุณวุฒิ​ ในโอกาสที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหา​วิทยาลัย​ขอนแก่น​ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ​ด้านกฎหมาย​ ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งนี้

22154364_716061658604060_3010705753177630344_n 22154453_716062125270680_5804177058934425022_n 22154552_716061945270698_957305832784067957_n 22195221_716061875270705_2758702213466610371_n 22195540_716061765270716_8883179662847170187_n 22195564_716061625270730_889941905795294448_n 22221652_716062028604023_8516489994009052384_n 22221992_716061828604043_469118584365544685_n 22279629_716062108604015_2541134061734380446_n 22279840_716062805270612_7263568370176872025_n