ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากฎหมายฯ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากฎหมายฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะ ประชุมร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากฎหมายที่มีวิสัยทัศน์และทักษะด้านวิจัยและพัฒนาฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ วาระที่ 2 อีกด้วย

33164924_1796905960388663_5260338732820594688_o 33193281_1796906230388636_5173372839146815488_o 33224549_1796906017055324_7443293184278396928_o

ภาพ/ข่าว : จุฬาพร แสนโคตร