ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สมาชิกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สมาสภาชิกนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ที่เว็บไซด์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

https://sac.kku.ac.th/electionsac