คณะนิติศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมตัวแทนบุคลากรมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

DSC_5676 DSC_5681

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง