เปิดบ้านนิติศาสตร์ ต้อนรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล ศึกษาดูงาน

คณะนิติศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ช่องทางการรับเข้า รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ ของคณะ บรรยายกาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยนายภูมินทร์ งิ้วสีดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้กล่าวว่า “วันนี้ได้มาศึกษาดูงานที่คณะนิติศาสตร์ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นสถานที่จริง บรรยากาศภายในคณะร่มรื่นมากครับ”

DSC_3031 DSC_3038 DSC_3050 DSC_3054 DSC_3060 DSC_3064 DSC_3068 DSC_3082 DSC_3086 DSC_3091 DSC_3093 DSC_3103 DSC_3105 DSC_3121 DSC_3125 DSC_3130 DSC_3133 DSC_3139

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง