กิจกรรม Road Show เผยแพร่ความรู้กฎหมาย

วันที่ 26 กันยายน 2559 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Did You Know รู้หรือไม่? เป็นโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย โดยอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะฯ ได้กล่าวต้อนรับทีมงาน แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา ที่เข้าร่วมงาน และภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ กิจกรรม Justice challenge ตอบปัญหาเพื่อชิงรางวัลมากมาย รวมถึงกิจกรรม Twenty Talk ในหัวข้อ “รู้หรือไม่ การพัฒนากฎหมายสำคัญอย่างไร” โดยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรม และหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า ชีวิตการเรียน ชีวิตทำงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” โดยนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมต่าง ๆ จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพือรับของรางวัลได้ ณ บริเวณห้องศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย (บรรยาย4)

DSC_8775 DSC_8797 DSC_8799 DSC_8801 DSC_8808 DSC_8811 DSC_8814 DSC_8824 DSC_8841 DSC_8862 DSC_8877 DSC_8883 DSC_8890DSC_8942DSC_8949DSC_8981