ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมาโดยกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี

13932799_1140781772667755_6749691419671655782_n 13962749_1140781759334423_7430027817096472036_n 14046012_1140781736001092_8544881839813129195_n