ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2558

วันที่ 24 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มข. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะไปฝึกภาคปฏิบัติการทางด้านกฎหมายตามหน่วยงานต่างๆ โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้ให้ข้อคิดกับนศ. ความว่า “การที่เราได้ไปปฏิบัติในพื้นที่จริงของการทำงาน เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ นศ. ต้องมีความกระหายในความอยากรู้ มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบต่อเวลา ทั้งนี้ถือเป็นข้อดีต่อมหาวิทยาลัยที่จะได้สะท้อนคุณภาพมาตรฐานของบัณฑิตว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอีกด้วย”
หลังจากนั้น อ.ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ดูแลนศ. ที่ไปฝึกปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2558 ก็ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ ที่นศ. ต้องปฏิบัติในระหว่างการฝึกด้วย

13260124_1083704455042154_8791186517618444524_n 13237705_1083704468375486_231602416356440156_n 13230203_1083704511708815_3158198997487149545_n