นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ โดยนายอนุชิต ปัสสาสุ นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_0057 DSC_0058 DSC_0098 DSC_0102