บุคลากรนิติฯมข. ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559

DSC_0041    DSC_0037    DSC_0046

 

DSC_0072    DSC_0090    DSC_0087

 

DSC_0112    DSC_0126    DSC_0142

 

DSC_0145    DSC_0154    DSC_0165

 

DSC_0185    DSC_0004    S__6086664

 

        วันที่ 15 ม.ค. 59 เวลา 13.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งความสุข ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตยรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างบุ­คลากรทุกระดับ ทุกคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสริมสร้างความสัมพันธ์และสุขภาพที่ดี เป็­นกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลั­ยขอนแก่น ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อความสามัคคี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์