คณบดีนิติฯ ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรอบรมด้านกฎหมาย

      1465270_995317753880825_4705406645524246315_n        944076_995317743880826_5454966101865253537_n        1914417_995317937214140_6686109707415761570_n

            วันจันทร์ที่ 4  มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรอบรมด้านกฎหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และสำนักบริการวิชาการ และในโอกาสเดียวกันนี้ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้มอบภาพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559

ภาพ : งานเลขานุการ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และเลขานุการ