ชื่นชม ยินดี นศ.นิติศาสตร์ คว้ารางวัลการตอบปัญหากฎหมาย ม.สงขลาฯ

11866294_929583360454265_7166241775806635815_n      11873455_929583260454275_5513096516560098150_n

11880650_929583237120944_3939576360651857792_n      DSC_0564

10984115_929583317120936_7279776879603293705_n      DSC_0559

DSC_0563      11215195_929583623787572_6038364328798729090_n

 

วันที่ 18 ส.ค. 58 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษาในงาน ม.อ. วิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558  ได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์เพื่อรายงานผลการแข่งขันและรับฟังคำให้โอวาทจากท่านคณบดี พร้อมถ่ายรูปหมู่ซึ่งได้มีท่านอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ได้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1 ทีม โดยการนำของอาจารย์จักรินทร์ คล้ายหนองสรวง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในฐานะทีปรึกษานักศึกษาในการเข้าร่วมแข่งขัน  ซึ่งผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  1. นายวรวุฒิ แสงวรรณกุล
  2. นางสาวณิชาภัทร ตินทุกะสิริ
  3. นางสาวนิศากร กองทรัพย์

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์