ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เสริมประสิทธิภาพเป้าหมายการทำงานอย่างมีความสุข

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เสริมประสิทธิภาพเป้าหมายการทำงานอย่างมีความสุข

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ได้รับทราบถึงระเบียบ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งสิทธิประโยชน์ และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ ซึ่งหัวข้อในการบรรยายในครั้งนี้ประกอบไปด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน โดยอาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ระเบียบต่างๆ โดยงานทรัพยากรบุคคล และการจัดทำโครงการ การเบิกจ่าย โดยงานเลขานุการ และงานคลังพัสดุ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากร การให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับองค์กรเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

71170080_2544484128964172_281283580083044352_o 71089503_2544483252297593_3852976759939006464_o 70840832_2544484182297500_8456683515109441536_o 70905736_2544483692297549_7941049056019611648_o 70986099_2544483815630870_7385345356671746048_o 71251534_2544483975630854_4809297197428375552_o 71272541_2544483218964263_3327913258496557056_o 71577298_2544483752297543_8664404823786913792_o