คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มข.

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. คณะนิติศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบภาพพระพุทธชินสีห์ พระประจำคณะ และกระเช้าผลไม้ ให้กับรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_4161 DSC_4165 DSC_4169 DSC_4172 DSC_4177