คณะนิติศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น นำโดยอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านไผ่ และโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของคณะฯ การรับเข้าศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมถึงทุนการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะ จากนั้นตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา ได้นำคณะนักเรียนเดินเยี่ยมชมบรรยากาศภายในคณะ

การเข้าเยี่ยมชม คณะนิติศาสตร์ ในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียน รวมทั้งยังเป็นการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ก่อนที่จะเลือกเส้นทางในการศึกษาและการดำเนินอาชีพในอนาคต

กลุ่มงานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

01 DSC_3819 DSC_3822 DSC_3825 DSC_3836 DSC_3842 DSC_3843 DSC_3858 DSC_3872 DSC_3882 DSC_3888 DSC_3893 DSC_3894 DSC_3898 DSC_3904 DSC_3910 DSC_3914 DSC_3915 DSC_3916 DSC_3917 DSC_3918 DSC_3921 DSC_3925 DSC_3927 DSC_3929 DSC_3932 DSC_3933 DSC_3934 DSC_3935 DSC_3937 DSC_3938 DSC_3939 DSC_3940 DSC_3944 DSC_3945 DSC_3956 DSC_3994 DSC_4002 DSC_4005 DSC_4008 DSC_4011 DSC_4012 DSC_4013 DSC_4016 DSC_4017 DSC_4018 DSC_4024 DSC_4025 DSC_4027 DSC_4028 DSC_4030 DSC_4031 DSC_4034 DSC_4036 DSC_4047