ประกาศฯ แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ประกาศฯ แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561
>> ประกาศ กกต. เรื่อง แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งฯ