นักศึกษาร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย งานรพีวิชาการ ปี 2560

“ตัวแทนนศ. ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย งานรพีวิชาการ ประจำปี 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มข. โดย นายภูมิภาค ภูพันนา และนายภูบดินทร์ วรชินา นักศึกษาชั้นปี 4 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ในงานรพีวิชาการ ประจำปี 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์) ภายใต้การดูแลของอาจารย์อัษฎาวุทธ วสนาท และอาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ ผู้ควบคุมทีม
ทั้งนี้ทีมคณะนิติศาสตร์ มข. มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 9 จากผู้เข้าร่วม 37 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

DSC_0928 DSC_0935 DSC_0936 DSC_0944 DSC_0953