เสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านเกม i-Legal

คณะนิติศาสตร์ กระตุ้นการเรียนรู้และจดจำมาตราประยุกต์ผ่านเกม i-Legal นำร่องรายวิชากฎหมายว่าด้วยละเมิดฯ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายว่าด้วยละเมิดฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 โดยนำร่องการใช้เกม i-Legal ให้นักศึกษาได้จับกลุ่มเลมเกมเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนนักศึกษาและการจำจดมาตราในรายวิชาดังกล่าว i legal เกมท้าสมอง ประลองความจำ คือเกมที่ผู้เล่นต้องการทดสอบความจำในการท่องมาตรากฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง โดยผู้เล่นสามารถร่วมกันกำหนดเองได้ด้วยการทำสลากเลขมาตราขึ้นมา ในการแข่งขัน 1 เกม ผู้ร่วมแข่งขันทุกคนจะต้องเริ่มต้น ที่จุด start แล้วทอยลูกเต๋า 1 ครั้ง ก่อนเริ่มเล่นในแต่ละครั้งเพื่อกำหนดจำนวนการเดินหมาก เมื่อทอยลูกเต๋าเสร็จแล้ว ให้เดินตามจำนวนของลูกเต๋าที่ทอยได้ และปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏในช่องนั้นๆ เช่น ท่อง 1 มาตรา ให้ถูกต้องครบถ้วน ผู้เล่นจะต้องจับสลากขึ้นมา 1 อัน ได้มาตราใดให้ท่องมาตรานั้นให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นต้น หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้เดินย้อนกลับไปที่เดิมและสามารถเปิดดูประมวลกฎหมายได้เพื่อเป็นการทบทวน ความจำ ผู้เล่นคนใดสามารถกลับมาถึงจุด start ได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะ สามารถออกคำสั่งให้ผู้แพ้กระทำอะไรก็ ได้ 1 อย่าง เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

อุปกรณ์ในการเล่นเกม
1.ประมวลกฎหมายหรือกฎหมายที่ต้องการเล่น จำนวน 1 เล่ม/ฉบับ
2.ชุดเกม (กระดาน,ลูกเต๋า,หมากเดิน,การ์ด judgment,กล่องใส่สลาก)

กติกาการเล่นเกม
1.ผู้ร่วมแข่งขันในแต่ละเกมไม่เกิน 6 คนเพื่อความสนุกในการเล่นเกม
2.ผู้ร่วมแข่งขันทุกคนร่วมกันกำหนดมาตราตามที่ต้องการ แล้วทำสลากขึ้นมา เมื่อจับสลากครบแล้วสามารถนำกลับมาเล่นซ้ำอีกได้
3.ผู้ร่วมแข่งขันทุกคนทอยลูกเต๋า คนละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดลำดับ โดยเริ่มเล่นเกมครั้งแรกจากคนที่ได้แต้มมากที่สุด ไปจนครบคนสุดท้ายที่ได้แต้มน้อยสุด หากได้แต้มเท่ากันให้ทอยอีกคนละครั้งเพื่อกำหนดลำดับ
4.ผู้ร่วมแข่งขันทุกคนจะต้องเริ่มต้นที่จุด start แล้วทอยลูกเต๋า 1 ครั้ง ก่อนเริ่มเล่นในแต่ละครั้งเพื่อกำหนดจำนวนการเดินหมาก เมื่อทอยลูกเต๋าเสร็จแล้ว ให้เดินตามจำนวนของลูกเต๋าที่ทอยได้ และปฏิบัติตาม คำสั่งที่ปรากฏในช่องนั้นๆ
โดยช่องปกติจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ถูกต้องครบถ้วน และ ใจความสำคัญ ผู้เล่นจะต้อง
จับสลากขึ้นมา 1 อัน ได้มาตราใดให้ท่องมาตรานั้นให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกตัวอักษรหรือเฉพาะใจความที่สำคัญไม่ต้องทุกตัวอักษร หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้เดินย้อนกลับไปที่เดิมและสามารถเปิดดูประมวลกฎหมายได้เพื่อเป็นการทบทวนความจำ
ส่วนช่องพิเศษอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งคือ
 ถูกต้องครบถ้วนจับ judgment 1 ใบ ให้ผู้แข่งขันจับการ์ด judgment 1 ใบ และปฏิบัติตามคำสั่งด้านหลังการ์ด โดยท่องมาตราให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกตัวอักษร
 พักยกร้องเพลง หยุดเดิน 1 รอบ ให้ผู้แข่งขันร้องเพลงอะไรก็ได้ 1 เพลง และหยุดเดินในรอบถัดไป
 จำศีล ท่องนะโม 3 จบ หยุดเดิน 1 รอบ ให้ผู้แข่งขันท่อง นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ 3 ครั้ง และหยุดเดินในรอบถัดไป
 ติดคุก เรียกชื่อคนที่ปลื้มดังๆ 3 ครั้งให้มาช่วย หยุดเดิน 1 รอบ ให้ผู้แข่งขันเรียกชื่อ คนที่ปลื้ม 1 ชื่อดังๆ 3 ครั้งให้มาช่วย และหยุดเดินในรอบถัดไป
 เดินต่อไป 2 ช่อง หรือเดินย้อนกับไป 5 ช่อง ให้ผู้แข่งขันปฏิบัติตามคำสั่ง
5.ในขณะผู้เล่นกำลังท่องประมวล เพื่อนที่ร่วมแข่งขันคนอื่นๆสามารถเปิดดูประมวลกฎหมายเพื่อตรวจสอบการท่องได้
6.ผู้เล่นคนใดสามารถกลับมาถึงจุด start ได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะ โดยผู้ชนะสามารถออกคำสั่งให้ผู้แพ้กระทำอะไรก็ได้ 1 อย่าง เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
โดยผู้ร่วมแข่งขันสามารถร่วมกันกำหนดกติกาในการท่องมาตราได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเล่นเกม

อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำสื่อการสอนตามนโยบายเรื่อง Interactive Learning กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมการได้จัดขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันและกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถท่องจำมาตราในประมวลกฎหมายที่เขาได้เรียนให้ได้ก่อนที่จะสอบปลายภาค เพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าการท่องจำมาตราเป็นเรื่องน่าเบื่อ ท่องจำคนเดียวก็อาจจะเบื่อ ดังนั้นจึงได้คิดเกมส์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีแรงกระตุ้นให้สนใจในการท่องมาตราและเอามาเล่นเกมกัน ในเกมก็จะมีการสอดแทรกภาระกิจให้ดำเนิน เช่น การร้องเพลง การท่องนโมสามจบ การเรียกคนที่ปลื้มมาช่วย ซึ่งในเกมก็มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้การทำกิจกรรมไม่น่าเบื่อ ดังนั้นหากใครว่าการท่องจำมาตรามันน่าเบื่อ มาลองเล่นเกมนี้ด้วยกันนะคะ แล้วจะรู้ได้ว่าการท่องจำมาตราอาจไม่น่าเบื่ออย่างที่เราเคยทำมาคะ”

DSC_8782 DSC_8784 DSC_8788 DSC_8791 DSC_8793 DSC_8795 DSC_8796 DSC_8797 DSC_8799 DSC_8811 DSC_8816 DSC_8817 DSC_8819 DSC_8821 DSC_8822 DSC_8823 DSC_8829 DSC_8837 DSC_8841 DSC_8843