ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภท ข ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดสัมภาษณ์วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการทางกฎหมาย ๑ สำนักงานคณบดี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ มาก่อนเวลา ๑๕ นาที

170920 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนประเภท ข ภาคต้น ปี 2560

*** หากไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ ให้ติดต่อ พี่อนุชิต   ปัสสาสุ (พี่ตั้ม) ๐๙ ๕๖๕๓ ๔๐๓๕