กำหนดการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

กำหนดการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2560

  • ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://goo.gl/n6oS2y ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสาร วันที่ 12 กันยายน 2560 ที่เว็บไชต์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ยื่นเอกสาร ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2560

 

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<