ประชาสัมพันธ์แจ้งเส้นทางและแผนที่จอดรถบริเวณสนามสอบที่ 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 มิถุนายน 2560

Untitled-3

ประชาสัมพันธ์แจ้งเส้นทางและแผนที่จอดรถบริเวณสนามสอบ อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่  16 มิถุนายน 2560
หมายเลข 1 ลานจอดรถหน้าอาคารพจน์สารสิน
หมายเลข 2 ลานจอดรถหน้าอาคารพจน์สารสิน
หมายเลข 3 อาคารพจน์สารสิน (สนามสอบที่ 1)