Archives มิถุนายน 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2560 กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

 1. รูปถ่ายจำนวน 2 แผ่น
 2. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
 3. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 แผ่น
 4. แบบฟอร์มการตรวจร่างการตามแบบของม.ขอนแก่น เท่านั้น

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย >>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รับตรง) ปีการศึกษา 2560

>>>>รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทที่ 1 (ภาคปกติ)

>>>>รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทที่ 2 (โครงการความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทางวิชาการฯ)

การสอบสัมภาษณ์

ประเภทที่ 1 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ประเภทที่ 2 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

 1. รูปถ่ายจำนวน 2 แผ่น
 2. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ปพ.1 จำนวน 1 แผ่น
 4. แบบฟอร์มการตรวจร่างการตามแบบของม.ขอนแก่น เท่านั้น

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย >>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ ด้านการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง”

MOU

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัย จำนวน 14 สถาบัน  และเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง”  ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 50 ปีวิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงานมีนิมิคอนเสิร์ต จากกลุ่มศิลปิน AF

“สอบตรงนิติฯ มข. 60 คึกคัก!! นักเรียนจากทั่วประเทศร่วมสอบจำนวนมาก”

คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการสอบรับตรงประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งออกเป็น 2 สนามสอบ มีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมสอบจำนวนมาก

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ที่สนใจสมัครสอบทั้งสิ้น 2,354 คน ได้แบ่งออกเป็น 2 สนามสอบคือ สนามสอบคณะนิติศาสตร์ และสนามสอบอาคารพจน์ สารสิน โดยมีคณะกรรมการคุมสอบตรวจสอบและคุมเข้มเพื่อป้องกันการทุจริตและดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรยายกาศภายในบริเวณสนามสอบผู้ปกครองต่างเฝ้าคอยให้กำลังใจบุตรหลานที่พามาสอบและมีความคาดหวังอยากให้ได้เข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดหลักสูตรและจัดการศึกษามากว่า 10 ปี และได้ผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก พร้อมทั้งการจัดการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันอีกทั้งความต้องการของหน่วยงานที่เป็นองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั่วทั้งประเทศและได้การยอมรับ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพกฎหมายมาบรรยายให้นักศึกษาของคณะอีกด้วย นอกจากทักษะทางด้านวิชาการแล้ว คณะยังให้ความสำคัญกับทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพร้อมทำงาน ทำให้ในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก จากการสัมภาษณ์นายณัฐพล วรรณสัย นักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หนึ่งในผู้เข้าสอบในวันนี้ได้กล่าวว่า “มีความตั้งใจอยากเรียนทางด้านกฎหมายมีความฝันอยากเป็นทนายความ ในการสอบวันนี้รู้สึกตื่นเต้นเพราะมีคนมาสอบจำนวนมาก รู้สึกกังวลใจแต่ก็ได้ทำเต็มที่ และหวังว่าจะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ”
สำหรับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
คณะจะประกาศผลในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นักเรียนสามารถติดตามได้ที่ http://law.kku.ac.th หรือ Facebook Official Fanpage ของทางคณะ

DSC_7478 DSC_7482 DSC_7483 DSC_7488 DSC_7504 DSC_7516 DSC_7517 DSC_7531 DSC_7536 DSC_7538 DSC_7559 DSC_7579 DSC_7595 DSC_7599 DSC_7611DSC_7613

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ประชาสัมพันธ์แจ้งเส้นทางและแผนที่จอดรถบริเวณสนามสอบที่ 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 มิถุนายน 2560

Untitled-3

ประชาสัมพันธ์แจ้งเส้นทางและแผนที่จอดรถบริเวณสนามสอบ อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่  16 มิถุนายน 2560
หมายเลข 1 ลานจอดรถหน้าอาคารพจน์สารสิน
หมายเลข 2 ลานจอดรถหน้าอาคารพจน์สารสิน
หมายเลข 3 อาคารพจน์สารสิน (สนามสอบที่ 1)

สอบตรงนิติฯ มข. 60 นร. จากทั่วประเทศสนใจเข้าสอบจำนวนมาก

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ดำเนินการสอบตรงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทที่ 2 (โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตร่วมกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ) มีนักเรียนสนใจเข้าสอบคัดเลือกจำนวนมาก ณ สนามสอบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทที่ 2 โครงการพัฒนาศัยภาพบัณฑิตร่วมกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ สนามสอบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าว เป็นการพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่มีความร่วมือทางวิชาการกับทางคณะ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นต้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และเพื่อเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก บรรยายกาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาสอบต่างเฝ้ารอให้กำลังใจภายในบริเวณคณะ โดย นายทรงภพ แท่นนอก นักเรียนจากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น หนึ่งในผู้เข้าสอบคัดเลือกในวันนี้ได้กล่าวว่า “การสอบวันนี้มีทั้งความรู้ทางด้านกฎหมายและความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในการเข้าสอบก็ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือและต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองที่สำคัญๆด้วย และมีความคาดหวังอยากเรียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจะได้ศึกษาวิชาทางด้านกฎหมายและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป”  และนางสาวกรรณิการ์ ตั้งวงศ์ นักเรียนจากโรงเรียนภูเขียววิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวความรู้ในการเข้าสอบในวันนี้ว่า “ตื่นเต้นและดีใจมากๆ ที่ได้มาสอบ เป็นคณะที่ใฝ่ฝัน บรรยากาศภายในคณะร่มรื่นน่าเรียนมากและอยากเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยากทำตามความฝันในครั้งนี้ให้สำเร็จคะ”

DSC_7349 DSC_7352 DSC_7370 DSC_7377 DSC_7385 DSC_7393 DSC_7404 DSC_7408 DSC_7427

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ประชาสัมพันธ์แจ้งเส้นทางและแผนที่จอดรถบริเวณสนามสอบที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 มิถุนายน และ 16 มิถุนายน 2560

Untitled-1 copy

ประชาสัมพันธ์แจ้งเส้นทางและแผนที่จอดรถบริเวณสนามสอบที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 15 มิถุนายน และ 16 มิถุนายน 2560
หมายเลข 1 หอศิลปวััฒนธรรม
หมายเลข 2 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลข 3 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมัครรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4

สมัครรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. ขาดแคลนทุนทรัพย์และฐานะครอบครัวยากจน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี (ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 (B) ขึ้นไป)
 3. มีความประพฤติดี
 4. ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
 6. กรอกเอกสารใบสมัคร และหลักฐานครบถ้วน
 7. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อที่กำหนด
 8. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง หรือประเทศชาติ เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อเทอม (20 ชั่วโมงต่อปี)

นักศึกษาที่สนใจให้กรอกเอกสารใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร)ให้เรียบร้อยและนำส่งได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา (พี่ตั้ม)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 095 – 6534035

**** หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ****