ประชาสัมพันธ์แจ้งเส้นทางและแผนที่จอดรถบริเวณสนามสอบที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 มิถุนายน และ 16 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์แจ้งเส้

Read more