สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ (โครงการคุณธรรม จริยธรรม) ปีการศึกษา 2559

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม ที่รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี ทั้งนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าสัมภาษณ์จำนวน 28 คน

13315787_1087482227997710_4222925765095995469_n 13319765_1087482271331039_2000070188483296911_n 13319824_1087482254664374_7817832064341059282_n 13319885_1087482327997700_5100229754322731471_n 13322101_1087482244664375_1762835138477964433_n 13330931_1087482287997704_400115999817934331_n 13332858_1087482434664356_2341154137638413217_n 13335906_1087482341331032_269614744020862562_n