รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2562
———————————-
▪️ รับตรงอิสระ รับจำนวน 200 คน
✍ รับสมัคร 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียดจากประกาศ https://bit.ly/2QxejMr

▪️ โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รับจำนวน 100 คน
✍ รับสมัคร 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียดจากประกาศ https://bit.ly/2HJ3NyV

สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ https://admissions.kku.ac.th/

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม