Archives กรกฎาคม 2015

นักศึกคณะนิติศาสตร์รับกิตติบัตรเนื่องในวันนักกิจกรรม

วันที่เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ประธานฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในงานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการ 2557 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับมอบกิตติบัตรนักศึกษาที่ปฎิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556  ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11402226_896276827118252_8452131510258153915_o   11402514_896276830451585_8098139769497774289_o


  11402223_896276820451586_2353471792961399525_o  11334176_896276817118253_3693391236621039689_o

นิติศาสตร์ มข.ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย

10974260_935928003084027_7103106528329620955_o    10828158_935927503084077_3765447778441003175_o

C360_2015-03-13-15-30-18-904    DSC_0003

11102926_1115928801765979_2053892660991783008_n    1911146_935926509750843_6243533534802700834_o

โครงการ “รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย” โดยคณะนิติศาสตร์ รณรงค์ให้บุคลากรทุกท่านพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน และเพื่อความพร้อมเพรียง พร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ในการสืบสานวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นของอีสาน  อีกทั้งยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นตลอดจนค่านิยมอันดีงาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 : 1 ก.ค. 58 / PDF Click

58-7-1-2ent_Page_01 58-7-1-2ent_Page_02 58-7-1-2ent_Page_03 58-7-1-2ent_Page_04 58-7-1-2ent_Page_05 58-7-1-2ent_Page_06 58-7-1-2ent_Page_07 58-7-1-2ent_Page_08 58-7-1-2ent_Page_09 58-7-1-2ent_Page_10 58-7-1-2ent_Page_11 58-7-1-2ent_Page_12 58-7-1-2ent_Page_13 58-7-1-2ent_Page_14 58-7-1-2ent_Page_15 58-7-1-2ent_Page_16 58-7-1-2ent_Page_17 58-7-1-2ent_Page_18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2558 : 1 ก.ค. 58 / PDF Click

58-7-1-1ent_Page_1 58-7-1-1ent_Page_2 58-7-1-1ent_Page_3 58-7-1-1ent_Page_4 58-7-1-1ent_Page_5 58-7-1-1ent_Page_6 58-7-1-1ent_Page_7

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากฎหมายลาว-ไทย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคประทีป และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักกฎหมายลาว-ไทย โดยแลกเปลี่ยนความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก และสตรี ณ สวนศิวโมกข์ มูลนิธิหยดธรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการ

IMG_8594 IMG_8596 IMG_8680 IMG_8692 IMG_8699 IMG_8720

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 58 คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ที่จะทำการเปิดใช้งานแทนเว็บไซต์เดิมที่เก่า ล่าสมัย ซึ่งเว็บไซต์ใหม่การทำงานจะแบ่งแอดมินออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจนเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ต่อไป

   

กลุ่มนักศึกษาให้กำลังใจเพื่อนที่ถูกควบคุมตัว

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. กลุ่มนักศึกษาดาวดิน จัดกิจกรรมให้กำลังใจเพื่อนนักศึกษาที่ถูกควบคุมตัว ณ เรือนจำกลางพิเศษ กรุงเทพมหานคร โดยการนำ post it เขียนข้อความให้กำลังใจเพื่อนนักศึกษาแล้วติดลงบนบอร์ด และร่วมกันขับร้องเพลง บทเพลงของสามัญชน

S__9756690 S__9756696 S__9822211  S__9756681