Archives มีนาคม 2016

คณะครูและนักเรียน รร.สกลราชวิทยานุกูลเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่มาศึกษาดูงาน และอาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ อาจารย์บุษกร ปราบณศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ได้ให้ข้อคิดเห็น แนะแนวทางในการเรียนด้านกฎหมาย รวมถึงเจ้าหน้าที่จากงานบริการวิชาการ และงานพัฒนานักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ได้แนะแนวช่องทางการรับเข้าศึกษาต่อ กิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่สนใจได้รับข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคตด้วย

 12771613_1026469290765671_8832011025534888606_o 12778744_1027653430647257_687195601677493230_o 12779143_1027653423980591_8568615661447213789_o 12779148_1027653427313924_5491831436977789701_o 12779187_1027653550647245_6631315607700502902_o 12783680_1027653230647277_131033153037233468_o 12794824_1027653253980608_2380116002234511647_o 12819167_1027653617313905_6573531468777799657_o

บรรยายพิเศษปัจฉิมนิเทศ “คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย”

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบวิชาชีพกฎหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนจะสำเร็จการศึกษา สามารถวางแผนหลังจากการสำเร็จการศึกษาให้กับตนเองได้
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย”

12593703_1026469214099012_6992638874016658813_o 12748107_1026469207432346_4437518431598646360_o 12771613_1026469290765671_8832011025534888606_o 12783604_1026469284099005_4268772141131198426_o 12794837_1026469204099013_6313977913124455733_o