Archives พฤษภาคม 2016

นิติ มข. สืบสานอุดมการณ์รำลึกปรีดี พนมยงค์

วันที่ 11 พ.ค. 2559 เวลา 09.30 น. คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ คณาจารย์ และบุคลากรประจำคณะ ได้วางพานพุ่มน้อมรำลึก “ท่านปรีดี พนมยงค์” เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ณ บริเวณรูปปั้นท่านปรีดี พนมยงค์ ข้างลานพิมลธรรม
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) หรือ หลวงประดิษฐมนูธรรมเป็นผู้นำสมาชิกคณะราษฎร สายพลเรือน ผู้อภิวัฒน์การปกครองของสยามจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นผู้มีอุดมการณ์นักกฎหมายเพื่อประชาชนสร้างสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม

13170643_1399183436773846_2038869401_o 13184564_1399184363440420_779094208_o
13223499_1399183460107177_1413903786_o 13223532_1399183453440511_1166086516_o
13169854_1399183443440512_1734229732_o

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

วันที่ 10 พ.ค. 2559 เวลา 09.30 น. ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ณ หน่วยเลือกตั้งคณะนิติศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางกฎหมาย ในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการเลือกตั้งจะดำเนินในวันที่ 12 พ.ค. 2559 (คณาจารย์ประจำ) และวันที่ 13 พ.ค. 2559 (สายสนับสนุน) ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น.

13112516_961617793956297_1807300372_o 13113263_961617737289636_1183504808_o 13211038_961617777289632_932806555_o

วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม นำนศ.ลงพื้นที่เรียนรู้จากของจริง

วันที่ 3 พ.ค. 59 เวลา 08.00 น.คณะนิติศาสตร์ โดย อ.กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว อ.ปริศนา คำชาย และฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษารายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และให้นักศึกษาได้เห็นถึงบริบทพื้นที่จริง และเรียนรู้กระบวนการและทราบปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อที่จะได้นำองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายไปบูรณาการในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมต่อไป

13131049_1614933738828495_6400732859476801163_o 13131070_1614933742161828_703975970092371053_o 13147573_1614937255494810_4165883056716795697_o 13147583_1614933745495161_5910929969047902712_o 13147852_1614934115495124_1713262919660734216_o

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการสอบปลายภาค

วันที่ 3 พ.ค. 2559 เวลา 14.30 น. คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

13096017_1070029483076318_2668852837044378319_n 13124719_1070029473076319_388671099943085549_n 13164495_1070029466409653_2627780176686080158_n

คณะนิติศาสตร์ หารือร่วมกับกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 3 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ ได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดย พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และนายนรินทร์ พรมหมสาขา ณ สกลนคร ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ในแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากกระทรวงฯ ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าวได้เข้าร่วมรับฟังถึงแนวทางในครั้งนี้ด้วย

13083319_1069992603080006_7175681035744181888_n (1) 13102808_1069992609746672_7853554239807892620_n