Archives กุมภาพันธ์ 2016

นักศึกษารายวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ดูงานศาลแขวงขอนแก่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ท่านอนันต์ ธรรมราช อาจารย์ประจำรายวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม นำนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานด้านกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการได้เห็นลักษณะการทำงานของจริง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม มีโอกาสได้เห็นการดำเนินงาน ตลอดจนการซักถามข้อสงสัยจากผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการตั้งเป้าหมายเป็นนักยุติธรรมเพื่อรับใช้สังคมต่อไป
1614026_1017534448325822_630693818471668080_o 12697020_1017534558325811_8431847666929996760_o 12697216_1017534228325844_2693685090636266105_o 12698626_1017534244992509_2311228609013006315_o 12710958_1017534234992510_1046758535391749192_o 12716080_1017534158325851_5147759042669220648_o 12742317_1017534148325852_4369060009058844703_n (1) 12745530_1017534564992477_1160633302296732839_n

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดเสวนา “รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์…ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์
 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรที่มาเผยแพร่ความรู้ในวันนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายขจิต สุขุม ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายนันทน อินทนนท์ หุ้นส่วนบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชันเนล จำกัด และนายสุรภูมิ ตีระนันทน์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมถึงอาจารย์ดารณี ราชภูเขียว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย
ในช่วงเช้า มีการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ว่าส่วนไหนที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้าง รวมถึงการบรรยายเกี่ยวกับการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์จะให้ประโยชน์อย่างไร และจะปกป้องอย่างไรดี ส่วนในช่วงบ่ายเป็นเวทีเสวนาในหัวข้อ “รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์…ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญาฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ และป้องกันมิให้ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอย่างมาก มีการสอบถามข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ จากทีมวิทยากร โดยนักศึกษาจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในรายวิชาที่เรียน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันที่อาจข้องเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์อีกด้วย
12669798_1038649772866371_1975777743_o 12674826_1038649446199737_1596809882_o 12696371_1038649766199705_1786492884_o 12698738_1038649779533037_1476297052_o 12722350_1038649686199713_227975401_o 12722692_1038649439533071_1448145758_o IMG_0804 IMG_0616 IMG_0760 IMG_0749 IMG_0739 IMG_0722 IMG_0677 IMG_0665 IMG_0647

การสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปี 2559 รอบรับตรงโควต้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบโควต้ารับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 โดยการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ในรอบเช้าสำหรับนักเรียนสายเลือกสอบวิทย์ และในรอบบ่ายเป็นการสัมภาษณ์นักเรียนเลือกสอบสายศิลป์ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบนี้ ได้ทำการลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องทองใบทองเปาด์ และฟังการแนะแนวจากรุ่นพี่นักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการสัมภาษณ์ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การดำเนินการสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีอาจารย์ประจำคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาประจำคณะ เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์นักเรียนที่เตรียมผลงานและความสามารถมาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสอบภาษณ์ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผลิตบัณฑิตด้านกฎหมาย ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายออกไปรับใช้สังคม โดยในแต่ปีมีนักเรียนที่ให้ความสนใจในการเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวนมาก

12622411_1014419298637337_4200331779981722269_o 12657773_1014419561970644_8600283268949154946_o 12672017_1014419175304016_4650331202755870296_o
12694718_1014419628637304_7417015102582592371_o12694718_1014419181970682_879158112125716793_o12694769_1014419335304000_2510700402928585043_o12697121_1014419271970673_3816665452667580067_o12698492_1014419171970683_1123217333321327238_o        12697441_1014419485303985_5900646274711128238_o12698198_1014419261970674_5197939574881362144_o12694704_1014419665303967_6024500783816374979_o        12698691_1014419531970647_7735175770415066035_o12716309_1014419458637321_7545754154347844868_o        12710805_1014419425303991_6449473640587832386_o       12698708_1014419135304020_6894341175610666371_o

รับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คุณสมบัติ
๑. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
๒. มีความประพฤติเรียบร้อย
๓. ขาดแคลนทุนทรัพย์
๔. มีคะแนนตามเกณที่คณะกรรมการทุนฯ กำหนด

ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หรือ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  ” ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐๙ ๕๖๕๓ ๔๐๓๕

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรนิติศาสตร์

8 กุมภาพันธ์ 2559 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมรับฟังแนวทางการใช้บัตรประกันสุขภาพ
ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ด้วยได้เล็งเห็นความสำคัญของคนทำงานในองค์กร ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว และองค์กร คณะจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขให้กับบุคลากร จึงได้ทำประกันสุขภาพให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน ด้วยเป็นความสำคัญว่า “เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข องค์กรก็มีความสุข”

12659841_1316076901751167_1885889710_n 12660343_1316076808417843_2032046627_n 12674265_1316076805084510_191396540_n 12696064_1316076825084508_864138869_n 12714124_1316076838417840_1901978921_n 12714133_1316076891751168_1877258076_n

เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นศ.ชั้นปี4 แนะแนวการศึกษาต่อและเส้นทางการประกอบวิชาชีพกฎหมาย

           7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ได้เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อ และการประกอบวิชาชีพกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปี 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาได้เรียนรู้รับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและเตรียมความพร้อมสำหรับการออกไปประกอบวิชาชีพชีพทางกฎหมายรวมถึงการศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต

           ในกิจกรรมมีการสัมมาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ  ในช่วงเช้ามีการสัมนา หัวข้อ “เส้นทางสู่วิชาชีพกฎหมาย : ทนายความ และในช่วงบ่ายมีการสัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตว่าความ” โดยมีวิทยากรพิเศษมาบรรยายให้ความรู้ได้แก่ นายศักดิ์ชัย ลิ้มศิริโพธิ์ทอง Partner Weerawong C&P Ltd. นายพลากร  ศิวเวชช Associate Lawyer Weerawong C&P Ltd. นายวันฉัตร  ชุณหถนอม อัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

    สำหรับโครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อ และการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษยน 2559 นักศึกษาที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกชั้นปีและติดตามกำหนดการได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์

12657762_1013832375362696_7116067576269262067_o12657166_1013832542029346_4653419462123961354_o12695030_1013832328696034_3220562389184291378_o