Banner ประชาสัมพันธ์

  • กิจกรรม/โครงการ ประจำปี 2562

โครงการศูนย์สิทธ์ วันที่9 แบนเนอร์เครือข่ายยุติธรรม ประชาสัมพันธ์ข้อพิพาทจำลอง พรบกัญชา เวทีเสวนา สคบ สคปBackDrop-1 เสวนา ขบวนการทางสังคมเสริมทักษะวิชาชีพกฎหมาย-แพ่ง เสริมทักษะวิชาชีพกฎหมาย-ล้มละลาย-1 เสริมทักษะวิชาชีพกฎหมาย-อาญาสคบ-โครงการผู้นำเยาวชน อบรมศูนย์สิทธิ

  • กิจกรรม/โครงการ ประจำปี 2561

Bannerบรรยาย Bannerสันติ อบรมHumanRight-2 อบรมชุมชนอีสาน_TV