คณะกรรมการประจำคณะ

 16  

ประธานคณะกรรมการประจำคณะ

คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล

 

 

 

 IMG_5998  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน

 

 IMG_5997  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ

DSC_7374
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อาจารย์จงสุข รัตนทายะ

 

Law58-4-768x1152  

กรรมการประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์  จารุชัยนิวัฒน์

 

 

12 กรรมการประจำคณะ

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

 

 

 

S__32448574  

กรรมการประจำคณะ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา