ติดต่อเรา

แผนที่ตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

lawkku_map01

แผนที่ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LAW-MAPFN-01

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เลขที่ 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-203588

โทรสาร 043-203588