จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของบุคลากรคณะนิติศาสตร์

จรรยาบรรณ2561-01

  • นโยบายการปฎิบัติงานตามจรรยาบรรณของผู้ปฎิบัติในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.เตช บุนนาค

  • Spot รณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร