พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

อ่านฉบับเต็ม Click>>

25 (1)_Page_01 25 (1)_Page_02 25 (1)_Page_03