สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4

สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (TCAS รอบที่ 4)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (TCAS รอบที่ 4) โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดลือกจำนวน 200 คน เข้าสอบสัมภาษณ์ ต่างเตรียมผลงาน แฟ้มประวัติต่าง ๆ เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และมีผู้ปกครองคอยให้กำลังใจบริเวณภายในคณะนิติศาสตร์

DSC_3402 DSC_3403 DSC_3409 DSC_3414 DSC_3419 DSC_3514 DSC_3518 DSC_3521 DSC_3525 DSC_3528 DSC_3529 DSC_3532 DSC_3533 DSC_3538 DSC_3547 DSC_3581 DSC_3630 DSC_3667