กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1 เวลา 13.30-16.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโดยมีกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้หลักคิด ความสำคัญและการปฏิบัติตัวในการฝึกงานแก่นักศึกษา โดยท่านอาจารย์ยศ นาคะเกศ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงานของรุ่นพี่ที่ฝึกงานในปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นเป็นการอธิบายขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน โดย งานพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการฝึกงานภาคปฏิบัติการและเข้าใจการปฏิบัติตัวเองที่เหมาะสม ซึ่งนักศึกษามีความตั้งใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

24-5-61 ปฐมนิเทศนศฝึกงาน 33339733_1798435643569028_1663417666687205376_o 33457351_1798435526902373_3797376475557003264_o 33596133_1798435606902365_6702789261365608448_o 33610993_1798435456902380_8476142117847040000_o

ภาพ/ข่าว : งานพัฒนานักศึกษา